Kender du det, hvor du egentlig burde træne, men motivation ikke lige er der? Du står på løbebåndet, men du giver den ikke så meget gas, som du burde. Det kan være dit mindset, du trænger til at få indstillet. 

Dit mindset er uhyre vigtigt, når du skal træne. Det rigtige mindset kan gøre hele forskellen for, at du får mere ud af dine anstrengelser og kommer tættere på dit mål. Så stil dig selv følgende spørgsmål: Har jeg det rigtige mindset, når jeg skal træne? 

Er det svært at svare på, kan du læse mere om, hvordan du indstiller dit mindset til at være mere positivt, således du får det fulde udbytte af din træning. 

Hvad er mindset?

Mindset handler om, hvilken indstilling du har til livet. Her er det meget din tankegang, der har en indflydelse. Mindset siger derfor noget om, hvad du tænker, og dermed hvordan du reagerer, når du møder forskellige forhindringer – både positive og negative – i livet. 

Har du et fastlåst eller udviklende mindset?

Når vi taler om mindset, skelnes der typisk mellem to forskellige typer mindset: fastlåst og udviklende mindset. Vi kan have begge dele i os, som kommer til udtryk i forskellige situationer. Vi vil dog typisk have en overvægt af en af dem. 

Et fastlåst mindset betyder, at du har en klar holdning om, at tingene ikke kan ændre sig, men at der er en grund til, at de er, som de er. Det kan for eksempel være i forbindelse med læring, hvor du har en indstilling til, at det er for svært at lære om algebra i matematik. Du har nærmest besluttet dig for, at det kan du ikke finde ud af, og du lærer det aldrig. 

Det fastlåste mindset tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at ens kvaliteter er faste. De kan ikke ændres, da det er noget, vi er født med. 

Et udviklende mindset tager udgangspunkt i en helt anden tankegang og indstilling. Har du denne form for mindset, vil du have en større tendens til at have ja-hatten på. Der vil være lidt Pippi over din tilgang. ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”

Du vil være mere positivt anlagt til at udvikle dig, selvom det måske ikke er noget, du kan finde ud af lige nu. Det vil lægge naturligt for dig at prøve forskellige ting af for at blive bedre og klogere. 

Hvad har mindsettet med træning at gøre?

Mindsettet påvirker os i alle aspekter af livet – også vores træning. Har du et overvejende fastlåst mindset, kan det derfor gøre det svære for dig at komme i mål med din træning og yde på højeste niveau. 

Har du på den anden side et udviklende mindset, vil du have en større tendens til at presse dig selv mere under træningen. Når du har sat dig et mål, er du villig til at gøre det, der skal til, og ikke mindst prøve forskellige ting af for at blive klogere på, hvad der virker for dig. 

Dit mindset har derfor en stor betydning for udbyttet af din træning. Det handler simpelthen om, hvilken indstilling du har, når du trækker i træningstøjet. Har du en negativ indstilling, er det nok ikke så overraskende, at du ikke yder lige så meget, som hvis du går til det med et positivt og åbent sind.  

Vores mindset er derfor også grunden til, at det for nogle falder helt naturligt at træne, mens det for andre er sværere at komme i gang med. 

Det kan studier fortælle om mindsettet og træning

Mindset og træning er ikke det største område inden for forskningsfeltet. Ikke desto mindre er der faktisk lavet flere undersøgelser, der kigger nærmere på, hvordan vores mindset påvirker vores træning. 

Et studie fra 2018 kiggede blandt andet på, hvordan de to former for mindset, fastlåst og udviklende mindset, påvirkede de adspurgtes træningsmønster. Undersøgelsen viste, at de deltagere, der havde et udviklende mindset, fik trænet mere end dem, der havde et fastlåst mindset. 

Kan man ændre sit mindset?

Vender vi tilbage til førnævnte undersøgelse, var studiet delt i to. Første del undersøgte blandt andet, hvordan en persons mindset havde påvirket deres træningsmønstre. 

Anden del af studiet kiggede nærmere på, om de kunne ændre en persons mindset. Og det er her, det bliver spændende. Det kunne de faktisk. Respondenterne blev delt i to grupper, hvor de i hver gruppe skulle læse en artikel om træning. 

Den ene artikel handlede om, hvordan træning blev iscenesat som noget fleksibelt, hvorimod den anden artikel fokuserede på træning som noget statisk og fast. Resultat var overraskende. De formåede faktisk at ændre folks mindset med denne fremgangsmåde. 

De respondenter, der før havde et fastlåst mindset, havde nu en opfattelse af at have et udviklende mindset efter at have læst artiklen med den fleksible tilgang. 

Dette er blot for at pointere, at det er muligt at ændre sit mindset. Dette er en god nyhed for dig, der tidligere har været meget præget af, at det fastlåste mindset har spændt ben for din træning. Der er derfor mulighed for at ændre det til det bedre, således du får mere motivation til at komme igennem træningen. 

4 tricks til at forbedre dit mindset

Det virker måske nemt at ændre mindset, når det bliver udført i et studie under særlige forhold. Du kan dog også ændre dit mindset selv. Det handler om at lave små tricks, der trigger din hjerne til at tænke anderledes, og dermed gøre det nemmere for dig at komme i gang med træningen. 

Vi har samlet lidt inspiration til, hvordan du kan ændre dit mindset.

1.Forstå processen

Når du skal i gang med at træne, vil du mentalt gå igennem en proces med forskellige stadier. Denne proces tager dig gennem forskellige stadier, hvor du i sidste ende får ændret dine vaner og indirekte arbejder med dit mindset. 

Lad os kigge nærmere på stadierne i processen. 

  1. Benægtelse: Du kan ikke se behovet for at ændre dig tydeligt. 
  2. Overvejelse: Du kan se behovet for at ændre dig. 
  3. Forberedelse: Du er indstillet på at foretage en handling og begynder at planlægge. 
  4. Handling: Du får igangsat din plan.
  5. Fastholdelse: Du ser de gevinster, du høster på din ændrede adfærd. 
  6. Færdiggørelse: Din nye adfærd er blevet en god vane. 

Nu kommer vi til den vigtige del. Det er nemlig vigtigt, at du forstår, at dette ikke er en lineær proces. Du går ikke bare fra stadie et til to og så fremdeles, til du ender ved stadie seks. Det er en proces, hvor du kan gå frem og tilbage mellem de forskellige stadier. 

Du kan opleve, at det nogle gange føles som et skridt frem og to tilbage. Får du indstillet dit mindset til, at det er helt normalt, gør det det nemmere for dig at komme videre i stadierne, selvom du måske har mødt nogle udfordringer undervejs. 

Et eksempel kan være, at du er kommet i gang med at træne, men pludselig får du et tilbagefald og holder en pause. Nogle vil se det som et nederlag og vil have ”så kan det også være lige meget”-mentaliteten. Forstår du, at processen ikke er lineær, kan du dog ændre din mentalitet. Du vil have en bedre forståelse for, at det måske er et bump på vejen, men at du nok skal komme tilbage på sporet. 

Denne mentalitet gør netop, at du får implementeret et udviklende mindset, der gør det nemmere at fastholde de træningsvaner, du er i gang med at implementere. 

2. Bliv klogere på de underliggende mekanismer

Inden du springer ud i det, er det en fordel at kigge nærmere på, hvordan dit mindset for træning er. Føler du dig motiveret, eller er du irriteret, overvældet, eller føler du andre negative følelser, når du tænker på at skulle i gang med at træne? 

Er det sidstnævnte, er det noget, du skal begynde at arbejde på. Du oplever ikke en forandring over natten. Det er derfor vigtigt, at du har tålmodighed og giver det tid til at udvikle sig i den rigtige retning. 

Vil du blive klogere på de underliggende mekanismer, der gør, at du får disse følelser, er der flere måder, du kan gribe det an på. En metode, du kan benytte, er at lave nogle øvelser, hvor du skriver dine følelser og tanker om træning ned på et papir. Brug fem minutter på det regelmæssigt og tøm hovedet for alle de tanker, du har. 

Det er sådan en øvelse, der kan hjælpe dig med at finde frem til, hvorfor du føler, som du gør. Når du bliver mere opmærksom på, hvad der ligger bag, har du noget at arbejde med. Derudover gør det dig også klogere på, hvorfor det er, du vil træne, hvilket kan hjælpe det rette mindset på vej sammen med en god portion motivation. 

3. Lav en realistisk plan – og gerne med kortsigtede mål

Når du skal i gang med træning, er en plan det, der skal hjælpe dig med at holde struktur og arbejde med dit mindset. Det inkluderer blandt andet kortsigtede mål. De kortsigtede mål har ét bestemt formål. De skal give dig nogle succesoplevelser. 

Sætter du udelukkende langsigtede mål, kan det være svært at fastholde motivationen. Det kan derfor også påvirke vores mindset, hvilket kan igangsætte en ond cirkel. Vend det derfor om, således du får skabt en positiv cirkel, der gør det nemmere for dig at arbejde med et udviklende mindset, der motiverer dig yderligere. 

Kortsigtede mål kan for eksempel være, at du aftaler med dig selv, at du skal træne én gang om ugen i en måned. På den måde vil hver træning være en sejr og et skub i den rigtige retning. Disse sejre viser dig, at du sagtens kan. Og hvis du kan nå det ene kortsigtede mål, kan du helt sikkert også nå det næste kortsigtede mål. 

Kan du se pointen? Det er her, du får skabt et udviklende mindset, hvor du tror mere på dig selv og dine evner. Det betyder også, at det nogle gange kan betale sig at sætte barren lavt – især i starten. Du får nemlig en succesoplevelse, der giver dig mere blod på tanden til at fortsætte din udvikling. 

4. Adfærdsdesign – små tricks i hverdagen, der hjælper din hjerne i den rigtige retning

Det er hjernen, der påvirker vores mindset. Det er vores følelser og tanker, der afgør, hvordan vores mindset er, og dermed hvor motiverede vi er for at træne. Du kan dog foretage fysiske ting, der snyder din hjerne, hvilket kan skabe et mere positivt mindset. 

Adfærdsdesign er en metode, der er yderst effektiv på det punkt. Her påvirker du rammerne og dine omgivelser til at snyde din hjerne. Du får altså hjernen til at tro, at det er en god idé at træne.

Adfærdsdesign kommer til udtryk på flere måder, og det vil være forskelligt fra person til person, hvad der virker for den enkelte. En metode kan for eksempel være, at du lægger dit træningstøj klar om morgenen, således det er det, du trækker i, inden du skal ud ad døren. 

Det kan snyde hjernen. Du får nemlig en opfattelse af, at nu har du jo tøjet på, og så kan du lige så godt komme ned at træne, inden du tager på arbejde. Denne løsning kan du udvikle yderligere på. Det kan være ved at placere vækkeuret ved træningstøjet, som ikke ligger tæt på sengen. 

Når vækkeuret ringer, bliver du tvunget til at stå ud af sengen for at slukke det. Derudover er det dit træningstøj, du bliver mødt med først. Hjernen vil rigtig gerne køre på automatik og gøre det nemt for den selv. Med tiden bliver det derfor helt automatisk for dig at trække i træningstøjet og gå ned at træne. Dit mindset er derfor indirekte blevet ændret, da du lige så stille får udviklet en ny vane, som din hjerne ikke arbejder imod. 

Dette er blot ét eksempel. Der findes mange små tricks, du kan gøre i hverdagen, der trigger din hjerne, og dermed ændrer dit mindset. Det handler derfor om at finde frem til de ting, der hjælper dit mindset i den rigtige retning mod en ny og sund træningsvane. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *