Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Levsundt.nu (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Levsundt.nu

persondata@levsundt.nu

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
Levering af ydelser
Levering af vores vore produkter og tjenester:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.Levering af nyhedsbreve:
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.Kreditvurdering:
Personoplysninger kan anvendes til at foretage kreditvurdering i forbindelse med køb.Kundeservice:
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger
F.eks.: Navn Adresse E-mail Telefonnummer IP-adresse Betalingsoplysninger Købs- og betalingshistorik Brug af digitale ydelser Interesser og præferencer Oplysninger vedr. f. eks. vægt, højde, kost og motionsvaner ved brug af udvalgte apps Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport Følsomme oplysninger Helbredsoplysninger f.eks. allergier ved booking af rejseaktiviteter.
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder Direkte fra dig Fra koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i. Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven. Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice. Udtrykkeligt samtykke. Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder
(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu samt øvrige samarbejdspartnere f. eks. rejsebureauer.(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice. Leverancetjenester Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester. (iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse. Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
Business to business Personoplysninger anvendes til at kontakte virksomheder f. eks. med henblik på annoncesalg. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger Navn E-mail Telefonnummer Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder Direkte fra dig Fra koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag For effektivt at kunne arbejde sammen med vore samarbejdspartnere og leverandører, f. eks. vedr. annoncesalg Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder (i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu (ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice. (iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt I forbindelse med samarbejde og salg samt levering af produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
Markedsføring Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger F.eks.: Navn Adresse E-mail Telefonnummer IP-adresse Købs- og betalingshistorik Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve Interesser og præferencer Køn Alder Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder Direkte fra dig. Fra koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu. Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, telefonregister og geodemografiske klassifikationer Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester. Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder (i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu. (ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice Leverancetjenester (iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. (iv) Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til: Data- og analysebureauer Kreative og digitale bureaupartnere Konsulentvirksomheder Telemarketingbureauer Digitale mediapartnere (v) Med henblik på partneres markedsføring af deres varer og tjenester, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, deler vi også generelle kundeoplysninger til brug for inddeling i kundekategorier med partnere inden for følgende kategorier: Forlagsvirksomhed, herunder bogklubber Postordrevirksomhed Udbydere af lotterivirksomhed Leverandører af helseprodukter Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt Vi opbevarer dine personoplysninger: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
Produktudvikling og statistik Forretnings- og produktudvikling Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier. Statistik Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger F.eks.: Navn Adresse, E-mail, Telefonnummer IP-adresse Købs- og betalingshistorik Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies. Køn Alder Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder Direkte fra dig. Fra koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu. Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer. Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder (i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Levsundt.nu. (ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice Leverancetjenester (iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. (iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til: Data- og analysebureauer Kreative og digitale bureaupartnere Konsulentvirksomheder Digitale mediapartnere Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt Hvis vi har et aktivt kundeforhold vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage. Dette forudsætter, at vi ikke øvrigt er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse. Generelt vil personoplysninger om ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikationen så relevant som muligt for dig.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA, Indien, Vietnam.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

  1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f. eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
  2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på gdpr@levsundt.nu

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

6.   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: persondata@levsundt.nu.  Du bedes oplyse hvilke(n) e-mail(s) og eventuelt telefonnummer, som du ønsker afmeldt.

Vær opmærksom på at et afgivet samtykke til at modtage direkte markedsføring via notifikationer på vores hjemmesider kun kan afmeldes direkte i dine personlige browser indstillinger, som vi ikke har adgang til. Tilsvarende kan du afmelde notifikationer i vores APPs i indstillingerne på din(e) mobile enhed(er).

Vi tager generelt forbehold vedr. dine rettigheder til indsigelse imod direkte markedsføring på de data og samtykker, som du selv har afgivet direkte til en 3. part eller i 3. parts tekniske platform, der distribuerer indhold eller direkte markedsføring fra levsund.nu. I disse tilfælde opfordrer vi dig til at foretage afmelding af direkte markedsføring i indstillingerne i appen/browseren på din(e) personlige enhed(er), eller at kontakte 3. parten for opfyldelse af dine rettigheder.   

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i alle tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside levsundt.nu/persondatapolitik